Møte med brukerne

 

Møteplan m/brukerne våren 2018

 HUSSTYREMØTE  (Mandager):

22.01.2018 Kl. 10 – 12
19.02.2018 Kl. 10 – 12
19.03.2018 Kl. 10 - 12
16.04.2018   Kl. 10 - 12
14.05.2018   Kl. 09 – 15 Hele dagen
11.06.2018   Kl. 10 - 12

 
FELLESMØTE  (Torsdager):

25.01.2018 Kl. 11 – 12
22.02.2018 Kl. 11 - 12
22.03.2018 Kl. 11 - 12
26.04.2018 Kl. 11 - 12
31.05.2018 Kl. 11 - 12


VEILEDNING/ARBEIDSMØTER  (Mandager):

23.01.2018 Kl. 13:30 - 15:00  Veiledning
12.02.2018 Kl. 14:00 - 15:00  Arbeidsmøte
08.03.2018 Kl. 13:30 - 15:00  Veiledning
26.03.2018 Kl. 14:00 - 15:00  Arbeidsmøte
10.04.2018(obs tirsdag) Kl. 13:30 - 15:00  Veiledning
30.04.2018 Kl. 14:00 - 15:00  Arbeidsmøte
22.05.2018 Kl. 13:30 - 15:00  Veiledning
04.06.2018 Kl. 14:00 - 15:00  Arbeidsmøte