Møteplan m/brukerne vår 2019

HUSSTYREMØTE  (Mandager):

14.05.2019 (Heldagshusstyre - her) Kl. 09 - 15
17.06.2019  Helsehuset Kl. 10 - 12
19.08.2019 Kl. 13 - 15
14.10.2019 Kl. 09 - 15(Obs tirsdag)

 

FELLESMØTE  (Torsdager): 

23.05.2019   Kl. 11 - 12                              
27.06.2019(Siste før sommeren) Kl. 11 - 12
29.08.2019 Kl. 11 - 12
28.11.2019 Kl. 11 - 12