Møteplan m/brukerne høsten 2018

 HUSSTYREMØTE  (Mandager):

20.08.2018 Kl. 10 - 12
17.09.2018   Kl. 10 - 12
22.10.2018 Kl. 10 - 12
12.11.2018   Kl. 10 - 12
   
Tirsdag 20.11.2018   Heldagshusstyre Kl. 09 - 15 

 
FELLESMØTE  (Torsdager):

23.08.2018(Infomøte for høsten) Kl. 11 – 12
27.09.2018 Kl. 11 - 12
01.11.2018 Kl. 11 - 12
06.12.2018 Kl. 11 - 12

 

Dialogkonferanse (Torsdag)

 08.11.2018 Kl. 10.00 - 14:30


ARBEIDSMØTER for brukeransatte  (Mandager):
(På Veksthuset)

17.08.2018 (P.s fredag)
Kl. 10:00 - 12:00 (infomøte)
24.09.2018 Kl. 14:00 - 15:00 Arbeidsmøte
12.11.2018 Kl. 14:00 - 15:00 Arbeidsmøte

 

VEILEDNING for brukeransatte (Tirsdager):
(på møterommet i 2. etg på Helsehuset)

04.09.2018 Kl. 14:00 - 15:30
16.10.2018 Kl. 14:00 - 15:30
27.11.2018 Kl. 14:00 - 15:30