Møteplan m/brukerne våren 2018

 HUSSTYREMØTE  (Mandager):

22.01.2018 Kl. 10 – 12
19.02.2018 Avlyst! Kl. 10 – 12
19.03.2018 Kl. 10 - 12
16.04.2018   Kl. 10 - 12
28.05.2018   Kl. 09 - 15 Hele dagen
11.06.2018   Kl. 10 - 12

 
FELLESMØTE  (Torsdager):

25.01.2018 Kl. 11 – 12
22.02.2018 Kl. 11 - 12
22.03.2018 Kl. 11 - 12
26.04.2018 Kl. 11 - 12
31.05.2018 Kl. 11 - 12


ARBEIDSMØTER  (Mandager):

20.02.2018 Obs! tirsdag. Kl. 13:00 - 14:00  Arbeidsmøte
26.03.2018 Kl. 14:00 - 15:00  Arbeidsmøte
30.04.2018 Kl. 14:00 - 15:00  Arbeidsmøte
04.06.2018 Kl. 14:00 - 15:00  Arbeidsmøte

 

VEILEDNING (Tirsdager): 

23.01.2018 Kl. 13:30 - 15:00  Veiledning
06.03.2018 Kl. 13:30 - 15:00  Veiledning
10.04.2018 Kl. 13:30 - 15:00  Veiledning
22.05.2018 Kl. 13:30 - 15:00  Veiledning