Møteplan m/brukerne vår 2019

 HUSSTYREMØTE  (Mandager):

21.01.2019  Kl. 10 - 12
18.02.2019   Kl. 10 - 12
18.03.2019   Kl. 10 - 12
29.04.2019 Kl. 10 - 12
14.05.2019 (Heldagshusstyre) Kl. 09 - 15
17.06.2019 (Siste før sommeren) Kl. 10 - 12

 

 
FELLESMØTE  (Torsdager):

31.01.2019 Kl. 11 - 12
28.02.2019 Kl. 11 - 12
28.03.2019 Kl. 11 - 12
25.04.2019 Kl. 11 - 12
23.05.2019 Kl. 11 - 12
27.06.2019(Siste før sommeren) Kl. 11 - 12