Kurs og fagdager

 

 

 

Mai 2019
M T O T F L S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 


Kurs/tema

PLANLEGGES VÅREN 2019.

1. Recovery

2. Salutogenese

3. Eventuelt brukerråd opp mot NAV

Brukerråd i Psykisk Helse Nedre Eiker kommune

Brukerrådet i psykisk helse er et rådgivende organ for psykisk helsetjeneste i Nedre Eiker kommune. Målsetting er å skape et engasjement innen enheten, og få med brukernes erfaringer i utforming av tjenester.

Det formelle organet for brukermedvirkning i Nedre Eiker kommune, er FFO(funksjonshemmedes fellesorganisasjon), de benyttes som høringsinnsats for rådmann og politikere.

Brukerrådet i psykisk helse skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold, og brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner.

Bakgrunn

Nedre Eiker kommune regner brukermedvirkning som en forutsetning for å kunne utvikle recoveryorienterte tjenester, og for å tilby helse- og velferdstjenester av høy faglig kvalitet.

Brukerråd sikrer brukermedvirkning på systemnivå, ved å samle kompetansen brukere og fagansatte har.

Det er et sterkt ønske fra lokallaget av Mental Helse at det er et aktivt brukerråd i psykisk helse.

Mandat

Brukerrådets mandat er å være et rådgivende organ for psykisk helsetjeneste i Nedre Eiker kommune.

 

Kunstterapi

En av våre ansatte på Veksthuset arrangerer fortløpende sitt populære kurs i kunstterapi. Dette kurset går over 6 ganger, og tidspunktet er tirsdager mellom 12:30 og circa 15.00. Kurset avholdes i 2. etasje på Veksthuset. Dersom du kunne tenke deg å delta på kurs, kontakt Anne på telefon 974 17 208. Det kreves ingen spesielle kreative ferdigheter for å kunne arbeide kunstterapeutisk. Metoden henvender seg derfor til alle som vil bruke noe annet enn ord i en utviklingsprosess.