Det komiske hjørnet

Månedens vitser

 En mann som var i kirken skulle på toalettet, men så kom presten og spurte:

Hvor skal du kjære venn?

På toalettet!

La Gud være med deg, sa presten.

Nei takk, jeg går alene.

Har du hørt om svensken som dro på isfiske og kom hjem med 50 kg is.

Vet du hvorfor svenskene har med sandpapir i ørkenen? De tror det er kart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underkategorier