For hvem er veksthuset?

Veksthuset er en del av psykiatritilbudet i Nedre Eiker kommune og er et tilbud for mennesker som bor i kommunen vår.

Veksthuset er et aktivitetssenter hvor vi har fokus på det friske og menneskers ressurser.

Veksthuset er et lavterskeltilbud hvor det ikke fattes vedtak. Det er ikke nødvendig å bli henvist eller fylle ut søknadsskjema for å komme hit. Derimot er det ønskelig at man ringer for en avtale før man kommer, så vi kan sette av tid til å ta godt i mot deg, og gi deg nødvendig informasjon om huset.

Brukermedvirkning er viktige faktorer på Veksthuset. Du har, om du ønsker, mulighet til å være med å forme det tilbudet som til enhver tid gis gjennom fora som husstyre, brukerråd og dialogkonferanser. Dette gjør, at brukerne, når de selv ønsker, kan få utvidede ansvarsområder på huset, de kan delta i driften - som kaféverter, kjøkkenansvarlig, sjåfører med mer.

Veksthuset har noe samarbeid med ulike fora som NAV og andre offentlige innstanser.

Følgende tilbud gis på Veksthuset:

  • Tur- og ativititetsgruppe
  • Svømmegruppe
  • Trimgruppe
  • Kreativ gruppe
  • Redaksjons- og Webgruppe (fast gruppe)
  • Sanggruppe (nå brukerstyrt, sammen med dagpsykiatrien i Øvre Eiker)

I tillegg arrangeres kurs, vi har opplevelsesturer og vi inviterer foredragsholdere til å komme å undervise oss i forskjellige temaer.

For de som ikke ønsker å være med på bestemte grupper, kan man komme innom og ta en kopp kaffe og delta i sosialt samvær på "Åpen dag".  Se aktivitetskalender for tidspunkt for de forskjellige tilbudene eller velg Gruppeaktiviteter, Kurs m.m fra hovedmenyen for mer informasjon.

Velkommen!